268 de milioane de euro solicitate pentru investi?ii in pomicultura

Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale (AFIR) a primit pana in prezent 596 de cereri de finan?are a proiectelor de investi?ii in exploata?ii pomicole ?i in unita?i de procesare a produselor din sectorul pomicol prin submasurile 4.1a, respectiv 4.2a din cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Valoarea fondurilor solicitate ajunge la 268 milioane euro.

Scris de Adrian Lazar, Luni, 04 Decembrie 2017

Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale (AFIR) a primit pana in prezent 596 de cereri de finan?are a proiectelor de investi?ii in exploata?ii pomicole ?i in unita?i de procesare a produselor din sectorul pomicol prin submasurile 4.1a, respectiv 4.2a din cadrul Programului Na?ional de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Valoarea fondurilor solicitate ajunge la 268 milioane euro.


„Sectorul pomicol are o alocare separata in valoare de 322 milioane de euro, data fiind importan?a pe care acesta o are in viziunea programatica a PNDR. Mai mult, liniile de finan?are acopera atat produc?ia, cat ?i procesarea produselor provenite din pomicultura. Ini?ierea unei investi?ii in pomicultura nu este un proces simplu, ci dimpotriva, necesita o mult mai mare pregatire ?i proiectare. ?inand cont de aceasta, am reu?it sa aducem multe imbunata?iri procesului de accesare ?i implementare, dialogul permanent pe care il avem cu beneficiarii facand posibila cunoa?terea unor situa?ii concrete ?i reale cu care ace?tia se confrunta. Astfel, in acest moment am ajuns la un grad de solicitare a fondurilor de 83% din totalul alocarii.” a declarat Adrian CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Pentru submasura 4.1a (Investi?ii in exploata?ii pomicole) numarul cererilor de finan?are depuse a ajuns la 554, valoarea fondurilor solicitate prin aceste cereri fiind de 251,1 milioane euro. Pla?ile efectuate sunt in valoare de 4,3 milioane euro, dat fiind specificul acestui tip de proiecte care necesita un timp mai lung pentru a demara investi?ia ?i pentru a solicita rambursarea banilor.

In zona ITI Delta Dunarii, prin sM 4.1a au fost depuse pana in prezent 10 proiecte a caror valoare de 5,3 milioane euro depa?e?te alocarea de 5 milioane disponibila pentru aceasta zona.

Fondurile au fost solicitate pentru finan?area unor investi?ii precum infiin?area de planta?ii pomicole de nuci, meri, pruni sau arbu?ti fructiferi, pentru reconversia livezilor de pomi fructiferi ?i pentru modernizarea exploata?iilor pomicole.

Prin submasura 4.2a (Investi?ii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol) au fost solicitate fonduri in valoare de 11,6 milioane euro, valoarea contractelor fiind de 4,2 milioane euro.

Printre obiectivele proiectelor care au fost selectate pentru finan?are se numara ?i construc?ia unor sec?ii pentru depozitarea legumelor, produc?ia de superalimente ecologice, reabilitarea ?i dotarea unor linii de procesare a fructelor.

„In aceasta perioada am publicat pe site-ul AFIR spre consultare publica, pana pe 4 decembrie 2017, Ghidul solicitantului pentru submasura 4.1a. A?teptam cu deosebit interes propuneri constructive pentru imbunata?irea acestui document care stabile?te modalitatea de accesare ?i de implementare a proiectelor. Ca de fiecare data, toate propunerile venite de la poten?ialii beneficiari vor fi analizate cu cea mai mare deschidere ?i responsabilitate pentru a putea crea impreuna cadrul propice accesarii acestor fonduri, atat de necesare dezvoltarii pomiculturii.” a precizat Adrian CHESNOIU.

AFIR a primit pana in prezent 43.114 de cereri de finan?are a proiectelor de investi?ii prin intermediul tuturor submasurilor de finan?are din Programul Na?ional de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Fermierii, procesatorii, antreprenorii ?i primarii care au depus respectivele cereri de finan?are, au solicitat Agen?iei fonduri nerambursabile de 6,9 miliarde de euro pentru finan?area proiectelor de investi?ii, ceea ce reprezinta un procent de peste 76% din alocarea totala a PNDR 2020.

Pla?ile efectuate pana in prezent pentru investi?iile realizate de beneficiarii PNDR se ridica la 2,5 miliarde de euro.?

Informa?ii suplimentare

Sprijinul financiar nerambursabil pentru exploata?iile pomicole acordat prin submasura 4.1a din PNDR 2020 poate ajunge pana la 1.050.000 de euro pentru un proiect, finan?area nerambursabila fiind in propor?ie de maximum 90%.

Printre investi?iile eligibile se numara reconversia planta?iilor existente, inclusiv costurile pentru defri?are, materiale de plantare etc, infiin?area de planta?ii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sus?inere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protec?ie pentru grindina ?i ploaie sau infiin?area ?i modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmul?ire ?i material de plantare fructifer, inclusiv costurile pentru: material plantare, pregatire sol, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.

Intensitatea sprijinului acordat prin submasura 4.2a din PNDR 2020 este 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri ?i de 40% pentru intreprinderi mari. Pentru intreprinderi micro ?i mici, inclusiv forme asociative, sprijinul nu va depa?i 600.000 euro/ proiect sau 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lan? alimentar integrat. Intreprinderile mijlocii (inclusiv forme asociative) beneficiaza de o finan?are maxima de 800.000 euro/ proiect sau, in cazul investitiilor care conduc la un lan? alimentar integrat, finan?area ajunge la 1.100.000 euro/ proiect. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile este de 1.500.000 euro pentru investi?iile care conduc la un lan? alimentar integrat, in cazul intreprinderilor mari.

Lista completa a investi?iilor ?i cheltuielilor eligibile este detaliata in Ghidul Solicitantului, disponibil pe www.afir.info, sec?iunea investi?ii prin PNDR.