Din 14 octombrie, AFIR primeste cereri de finantare pentru investitii in sectorul pomicol

Sesiunea pentru primirea cererilor de finantare din bani europeni, destinata investitiilor in procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol, se va derula in perioada 14 octombrie 2012 - 14 ianuarie 2022, suma totala disponibila fiind de 20,4 milioane de euro, informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Scris de Agro Food, Miercuri, 29 Septembrie 2021
Potrivit unui comunicat de presa al Agentiei, submasura finanteaza investitii in procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol iar ghidul solicitantului este publicat pe site-ul institutiei.
 
'Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.2a sunt intreprinderile - intreprinderile mari, microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, si cooperativele, grupurile si organizatiile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor din sectorul pomicol cuprinse in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti. Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru intreprinderi micro, mici si mijlocii si de 40% pentru intreprinderi mari si forme asociative. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale in cazul investitiilor colective', se arata in comunicat.
 
Valoarea fondurilor europene care pot fi obtinute variaza in functie de tipul de beneficiar si de investitie. Astfel, pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, sprijinul financiar este de 800.000 de euro/proiect, in timp ce pentru intreprinderi mijlocii valoarea sprijinului poate ajunge la 1,1 milioane euro, iar pentru intreprinderi mari la 1,5 milioane euro.
 
Pentru a accesa aceste fonduri, solicitantul trebuie sa respecte o serie de conditii minime, printre care: incadrarea in categoria beneficiarilor eligibili, incadrarea investitiei in cel putin una dintre actiunile sau operatiunile eligibile, demonstrarea viabilitatii economice a investitiei in baza prezentarii documentatiei tehnico-economice.
 
De asemenea, activitatile eligibile in cadrul submasurii 4.2a vizeaza infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice. In acest sens, se finanteaza constructiile destinate unei etape sau intregului flux tehnologic, cele destinate infrastructurii interne si de utilitati sau cele pentru sistemele de supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect. In plus, eligibile vor fi cheltuielile cu unitatile mobile de procesare si cele pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic.
 
'In scopul comercializarii in cadrul lanturilor scurte sunt eligibile ca si mijloace de transport autoizoterme, remorci si semiremorci izoterme cu sau fara agregate de frig sau de control al temperaturii, cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/ produsul finit rezultat din proiect, rulote si autorulote alimentare. Dintre cheltuielile generate de investitiile eligibile in active necorporale amintim pe cele privind organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului, achizitionarea de software', mentioneaza AFIR.
 
Detalii privind tipurile de investitii si conditiile specifice accesarii de fonduri europene pentru investitii in procesarea sau marketingul produselor din sectorul pomicol pot fi consultate pe site-ul www.afir.info, la sectiunea 'Investitii PNDR', pagina dedicata submasurii 4.2a.
 
Cererile de finantare se depun online, pe site-ul Agentiei, la momentul lansarii sesiunii.