Reguli noi privind vanzarea terenurilor agricole din extravilan

In sedinta de Guvern din 23 noiembrie a fost aprobata o Ordonanta de Urgenta privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan.

Scris de Agro Food, Joi, 26 Noiembrie 2020
Potrivit unui comunicat de presa al MADR, la nivel national, in perioada 1 ianuarie - 13 octombrie 2020, au fost depuse 107.175 de cereri prin care se solicita afisarea ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan. Din total, in perioada 1 aprilie - 13 octombrie 2020 au fost depuse 69.459 de cereri, iar in perioada 1 septembrie - 13 octombrie 2020 un numar de 21.993 de cereri, aflate in curs de solutionare, pentru care au fost emise actele necesare perfectarii contractelor de vanzare.
 
Acestea din urma, inregistrate pana la 13 octombrie 2020, se vor finaliza prin incheierea contractelor de vanzare conform procedurii simplificate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, mentioneaza ministerul de resort.
 
Conform prevederilor actului normativ aprobat in sedinta de Guvern, cererile prin care se solicita afisarea ofertei de vanzare pentru terenurile agricole situate in extravilan, precum si cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse in termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de catre titularul dreptului de preemptiune, se solutioneaza cu respectarea dreptului de preemptiune al coproprietarilor, arendasilor, proprietarilor vecini, precum si al statului roman, prin Agentia Domeniilor Statului, in aceasta ordine, la pret si in conditii egale, atestata prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru terenurile cu o suprafata mai mare de 30 hectare, respectiv directiile pentru agricultura judetene, pentru terenurile cu o suprafata de pana la 30 de hectare, dupa caz.
 
“In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu au manifestat, in termen de 30 de zile de la afisarea ofertei, intentia de cumparare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vanzare, autoritatea publica locala din raza unitatii administrativ-teritoriale unde se afla terenul emite adeverinta de libera vanzare”, mentioneaza MADR.
 
Prevederile noii Ordonante de Urgenta se aplica pana la data de 31 ianuarie 2021, iar avizele finale sau adeverintele de libera vanzare se emit in maximum zece zile de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ.
 
MADR precizeaza ca procedura prevazuta de prezenta Ordonanta vizeaza solutionarea cererilor prin care a fost solicitata afisarea ofertei de vanzare pentru terenurile agricole situate in extravilan, inregistrate la autoritatea competenta in perioada 1 septembrie - 13 octombrie 2020, precum si a cererilor aferente privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse in termen de 30 de zile de la afisarea ofertei de catre titularul dreptului de preemptiune, insotite de documente justificative, iar avizele si adeverintele emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza valabilitatea.