Rentierii agricoli pot obtine viza pana in august 2021

Rentierii agricoli pot depune, din 1 martie, declaratiile de vizare a cererilor si a documentelor justificative prin mijloace electronice, posta sau curier pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2020, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Scris de Agro Food, Joi, 04 Martie 2021
“In contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul Romaniei, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 01.03 - 31.08.2021, pentru obtinerea sumei de bani reprezentand renta viagera agricola aferenta anului 2020, Centrele judetene APIA si al Municipiului Bucuresti, vor proceda la primirea declaratiilor de vizare/a cererilor si a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicatii sau posta/curier. Doar in cazuri exceptionale, rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele se pot prezenta fizic pentru a le depune la Centrele APIA, cu respectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19”, se mentioneaza intr-un comunicat al Agentiei.
 
Vizarea electronica presupune ca functionarii Agentiei sa contacteze telefonic rentierii care au domiciliul in judetul corespunzator fiecarui Centru APIA.
 
Documentele pe care rentierii agricoli trebuie sa le prezinte la depunerea declaratiilor de vizare (copie CI/BI/pasaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de expertiza medicala grad I sau II, decizia pentru limita de varsta (daca e cazul), dovada cont bancar activ, procura notariala, s.a.m.d.) vor fi puse la dispozitia APIA de catre rentier/ imputernicit/ mandatar/ curator prin mijloace electronice, posta/curier.
 
Potrivit sursei citate, functionarul de la nivelul Centrului Judetean/al Municipiului Bucuresti certifica conformitatea datelor din documentele transmise catre rentier imputernicit/mandatar/ curator prin mijloace electronice, posta/curier cu datele din copiile existente la dosarul din Centrul APIA, mentionand pe Anexa modalitatea de primire a documentelor/ informatiilor.
 
Cererile de reanalizare ale dosarelor de renta viagera agricola, cererile mostenitorilor, cererile de modificare date vor fi puse la dispozitia Centrelor APIA prin mijloace electronice sau prin posta/curier, completand formatul tip conform Anexelor sau printr-o cerere scrisa care va contine informatiile din formatul tip.
 
In cazul in care se constata ca datele declarate de solicitanti nu corespund realitatii, dreptul de a primi renta viagera agricola se suspenda pana la data completarii dosarului conform prevederilor legale in vigoare.
 
Plata rentei viagere agricole se efectueaza intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Nationala a Romaniei din anul pentru care aceasta se datoreaza, prin mandat postal sau virament bancar. Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului.
 
In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia pentru anul 2020 poate fi incasata de mostenitorii sai, cu conditia respectarii prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, si a depunerii/transmiterii la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, pana la data limita 15 octombrie 2021, a cererii de mostenitor insotita de urmatoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu in original), copie a certificatului de deces, copie a actului de succesiune (certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor, certificat de legatar, hotarare judecatoreasca de succesiune investita cu formula “definitiva”), copie C.I./pasaport al mostenitorului, imputernicire/declaratie notariala din care sa reiasa acordul celorlalti mostenitori privind solicitarea si incasarea rentei viagere agricole datorata rentierului (original), extras de cont pe numele mostenitorului.
 
APIA precizeaza ca pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, dar care nu au intrat in posesia rentei, procedura de plata se poate relua si dupa acest termen pana la 3 ani de la data-limita anuala de plata, inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii acestora.
 
Potrivit datelor APIA, suma platita catre cei 37.532 de rentieri aferenta anului 2019 se ridica la 46,75 milioane de lei.